Tag / Aoi Yu

    Loading posts...
  • All about Aoi Yu

    Dạo này tôi bắt đầu xem lại phim Nhật, và từ đó phát hiện ra nhiều thứ thú vị xung quanh, tỷ như việc tìm phim này sẽ dẫn đến một blog hay ho nọ. Nhưng những điều hạnh phúc nhỏ bé đó sẽ được kể trong một dịp khác. Điều quan trọng là trong…

Aesthetics 
in your inbox

Get FREE beautiful wallpapers!

Be part of the private club to receive updates on my art, favourite books, music & other poetic inspirations.

No spam, promise!