Tag / youth

    Loading posts...
  • BOOK | Ở ĐÂU ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI GỌI TÔI

    Đọc “Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi”, vẫn chưa xong nhưng lâu lắm rồi mới có thứ văn tinh khiết và mềm dịu chảy vào tim dễ dàng như thế. Tìm mãi không được bản tiếng Việt, cuối cùng đành đặt sách tiếng Anh, tuy chắc không có được sự nhuần nhuyễn của…

  • Musing | To the Class of ’97

    Ladies and gentlemen of the class of ’97: Wear sunscreen If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this…