Tag / Supermen is back

    Loading posts...
  • TV Show | DaeMinMan

    Định bụng viết cái khác nhưng được tin sét đánh ngang tai thật chẳng còn lòng dạ nào nữa. Lúc ở văn phòng chỉ buồn thôi nhưng tối về nhà mới khóc như mưa. Ngày hôm nay các con đã hoàn thành cảnh quay cuối và tạm biệt mọi người. Từ giờ sẽ không còn…