Tag / plants

    Loading posts...
  • Cây và hoa

    Trên đường đi đến chợ Kwang-chang, tôi nhìn thấy một hàng bán cây ngay gần lối ra số 8 của tàu điện ngầm ở ga Jongno 5. Cửa hàng rất nhỏ, đúng ra đó chỉ là một kios dựng lên bằng gỗ quết sơn xanh, trông càng mong manh dưới làn mưa thu lướt thướt.…