Tag / kawabata

    Loading posts...
  • Book | Xứ Tuyết

    Cảm giác đầu tiên khi đọc xong những dòng cuối của Xứ tuyết là ngay lập tức muốn đọc lại từ đầu. Nhưng tôi tự ngăn mình lại. Tôi muốn có thời gian để ngấm hết những cảm xúc đang dâng tràn trong tim, có không gian để lùi lại và một khoảng lặng để…

Aesthetics 
in your inbox

Get FREE beautiful wallpapers!

Be part of the private club to receive updates on my art, favourite books, music & other poetic inspirations.

No spam, promise!