Tag / intuition

    Loading posts...
  • Trực giác

    Tôi không biết chính xác từ khi nào tôi nhận ra rằng mình không thực sự tin vào trực giác của mình. Sau tất cả mọi chuyện, khi nhìn lại thì trực giác của tôi luôn chính xác một cách đáng kinh ngạc, và chính ra tôi phải lắng nghe và nhìn nhận nó một…