Tag / ikebana

    Loading posts...
  • HEALING | Bài học từ Ikebana

    “Cắt đi, cắt đi…” bác trai ngồi góc chéo với tôi ở dãy bàn xếp hình chữ U động viên. “Nhưng mà cháu thấy có lỗi lắm ạ…” tôi vừa cười ngượng nghịu vừa khua khua cái kéo lên ý bảo rằng mình cũng muốn lắm nhưng mà phải bỏ đi một nụ hoa làm…

Aesthetics 
in your inbox

Get FREE beautiful wallpapers!

Be part of the private club to receive updates on my art, favourite books, music & other poetic inspirations.

No spam, promise!