Tag / Hoian

    Loading posts...
  • Travel | Hội An – Hồi ức của một cảm giác

    Có ai như tôi, đến Hội An được hơn 1 năm giờ mới ngồi lại và viết? Những kỷ niệm cứ chạy qua trí óc tôi, như một cuốn phim cũ kỹ, như trong mơ, mọi thứ cứ lung linh, hư hư thực thực. Tôi không yêu Hội An theo cái cách tôi yêu những…