Tag / french

    Loading posts...
  • Về chuyện học ngoại ngữ

    Hồi còn học đại học, có bạn hỏi tôi là làm thế nào để học tiếng Anh. Tôi trả lời, tất cả các ngôn ngữ đều cần sự chăm chỉ. Để thực sự giỏi thì có lẽ cần thêm một chút năng khiếu, cũng như tiếng mẹ đẻ không phải ai cũng được 8, 9…