Tag / flowers

    Loading posts...
  • PRESS | ARTISTES No.35 – The Power of Flowers in Painting

    It was an absolute honour and joy be featured in the article “Les pouvoir des fleurs en peinture” (The power of flowers in painting) by Miguel Ramis from ARTISTES Magazine No.35 this early spring. Thank you so much Miguel for your kindness and interest in my journey as an artist and in my flower paintings…

  • HEALING | Bài học từ Ikebana

    “Cắt đi, cắt đi…” bác trai ngồi góc chéo với tôi ở dãy bàn xếp hình chữ U động viên. “Nhưng mà cháu thấy có lỗi lắm ạ…” tôi vừa cười ngượng nghịu vừa khua khua cái kéo lên ý bảo rằng mình cũng muốn lắm nhưng mà phải bỏ đi một nụ hoa làm…

Aesthetics 
in your inbox

Get FREE beautiful wallpapers!

Be part of the private club to receive updates on my art, favourite books, music & other poetic inspirations.

No spam, promise!