Tag / childhood

    Loading posts...
  • Book | Nói với nhóc Marư

    Hôm nay là ngày 15/7 âm lịch mà người Nhật gọi là lễ hội Thất tịch. Trời lại mưa, tháng 7 vốn mưa ngâu mà. Mỗi lần đến dịp này, trời mưa, tớ lại nhớ đến “Tháng 7 tha hồ ước”, nhớ đến sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ, mỗi năm chỉ được gặp…

  • Musing | Summertime

      Here are beautiful pieces of dreamy childhood, shot by Izabela Urbaniak, a photographer and mother of two playful boys from Lodz, Poland. Each photo is stunning, filled with carefree joys of children and scenic nature. It’s been quite a long time since I last encountered such an amazing and full-of-emotions photo set. As Izabela…