Một người quá hiểu chuyện

Không có ai quan tâm, chỉ có thể tỏ ra hiểu chuyện.

Không biết làm nũng, rõ ràng là muốn có thứ đó nhưng chỉ biết giương mắt nhìn. Không có được thì đành thôi vậy.

Rõ ràng là muốn níu kéo, giải thích, nhưng chỉ có thể buông tay để người ta được tự do.

Rõ ràng là rất buồn, cũng không thể bộc lộ ra.

Từ trước tới nay, làm gì cũng chỉ biết dựa vào bản thân mà cố gắng, nếu lỡ có cho người khác biết, lại sợ làm phiền họ.

Không biết nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt. Đã hi vọng ai đó có thể nhìn thấu được tâm can. Nhưng cuối cùng thì chỉ có bản thân mình đối diện với sự hiểu nhầm mà thôi.

Cẩn trọng từng li từng tí, dần dần không dám ỷ lại.

Những người quá hiểu chuyện khiến cho nũng nịu không thể tồn tại trong họ được.

 

 

 

Aesthetics 
in your inbox

Get FREE beautiful wallpapers!

Be part of the private club to receive updates on my art, favourite books, music & other poetic inspirations.

No spam, promise!

Aesthetics 
in your inbox

Get FREE beautiful wallpapers!

Be part of the private club to receive updates on my art, favourite books, music & other poetic inspirations.

No spam, promise!

Share your thoughts