Four Columns & Image on Top

img173 (2)

MUSING | Những vì sao

“Lên sao hỏa để làm gì? – Tôi nghĩ. Một tâm hồn chỉ ngắm bầu trời mùa hè như một quỹ đạo đầy những khả năng của biểu giờ bay mới nghèo nàn làm sao! Không đi đâu hết, chỉ sống trong cõi vô biên, dưới những vì sao, hít thở và chết trong vũ…

img247-edited-1920px

Thư từ Paris – 2

Bạn thân yêu, Lâu lắm rồi không liên lạc. Là lỗi của mình. Nhận được thư bạn từ lâu lắm, cũng đã chắp bút hồi âm, thế nhưng viết được một nửa thì lại bị ngắt quãng bởi việc nhỏ việc to, rồi cái đà viết nó trôi đi mất. Nói ngược nói xuôi cũng…

bg

2020 – A Year in Review

2020 has been a strange year. A year where the world has lost its track and I (somewhat) found mine. It started badly, where all sorts of things went wrong, and in the middle of the rumbles I finally realised that I had noone to blame but myself. My mind cleared up and for the…

téléchargement

BOOK | Ở ĐÂU ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI GỌI TÔI

Đọc “Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi”, vẫn chưa xong nhưng lâu lắm rồi mới có thứ văn tinh khiết và mềm dịu chảy vào tim dễ dàng như thế. Tìm mãi không được bản tiếng Việt, cuối cùng đành đặt sách tiếng Anh, tuy chắc không có được sự nhuần nhuyễn của…

Loading blog posts...

Three Columns & Image on Top

img173 (2)

MUSING | Những vì sao

“Lên sao hỏa để làm gì? – Tôi nghĩ. Một tâm hồn chỉ ngắm bầu trời mùa hè như một quỹ đạo đầy những khả năng của biểu giờ bay mới nghèo nàn làm sao! Không đi đâu hết, chỉ sống trong cõi vô biên, dưới những vì sao, hít thở và chết trong vũ…

img247-edited-1920px

Thư từ Paris – 2

Bạn thân yêu, Lâu lắm rồi không liên lạc. Là lỗi của mình. Nhận được thư bạn từ lâu lắm, cũng đã chắp bút hồi âm, thế nhưng viết được một nửa thì lại bị ngắt quãng bởi việc nhỏ việc to, rồi cái đà viết nó trôi đi mất. Nói ngược nói xuôi cũng…

bg

2020 – A Year in Review

2020 has been a strange year. A year where the world has lost its track and I (somewhat) found mine. It started badly, where all sorts of things went wrong, and in the middle of the rumbles I finally realised that I had noone to blame but myself. My mind cleared up and for the…

Loading blog posts...

Two Columns & Image on Top + Post Date

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

TV Series | A Secret Love Affair

Sau khi trở về trong suốt một tuần liền tôi cảm thấy rất buồn bã không lý do.…

La nature est belle

Le savant n’étudie pas la nature parce que cela est utile; il l’étudie parce qu’il y prend plaisir…

Loading blog posts...

Masonry Blog Posts

Loading blog posts...